Alapfokú művészetoktatás

Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken belül

 

 • zenei (furulya, fuvola, klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, hegedű, gitár, zongora, ütő, népzenei ismeretek, magánének),
 • táncművészeti (társastánc, néptánc, modern-kortárstánc, balett),
 • képző- és iparművészeti (grafika, festészet, szobrászat és kerámia, fotó és film),
 • színművészeti

 

területeken kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik fejlesztését.

 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi– erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birto­ká­ban úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egy­ben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, illetve gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az itt tanuló gyerekek élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni a tánccal, tudjanak rajzzal és festéssel, mintázással értéket teremteni, tudják művészien megszólaltatni hangszereiket, kifejezően előadni a tanult báb- és drámajátékokat.

A kiemelkedő munka jutalma:

Tanulóink rendszeresen részt vesznek versenyeken, pályázatokon, kiállításokon.

A tanév végén, az ünnepélyes Művészeti Gála keretében vehetik át a jutalmukat, díjaikat a legeredményesebb növendékek. A díjakat, minden művészeti terület saját értékelési szempontjai alapján állítjuk össze, mely lehet:

 • emlékplakett, oklevél, vásárlási utalvány,
 • tandíjcsökkentés /elengedés/,
 • jutalomkönyvek
 • ingyenes táborozás (nyári szakmai tábor),
 • külföldi utazás
 • kiállítási lehetőség biztosítása,
 • fellépési lehetőség biztosítása,